Kogemuskoolitus leinast

Leinakoolituse eesmärgiks on omandada teadmisi, kuidas toetada leinajat leina läbitöötamisel ning aidata tal leida uusi lähtekohti ja võimalusi tuleviku jaoks.

Teema: Lein kui kaotusega seotud muutusega toimetulek

Sihtrühm:
Lasteasutuste õpetajad (lasteaiad, koolid, noortekeskused vms.)

Eesmärk:
Leinakoolituse eesmärgiks on omandada teadmisi, kuidas toetada leinajat leina läbitöötamisel ning aidata tal leida uusi lähtekohti ja võimalusi tuleviku jaoks.

Sisu:
Lein on loomulik reaktsioon kaotustele. Leina all mõtleme tavaliselt lähedase inimese surma, aga leiname me tegelikult ka lõppenud suhet, purunenud lootusi, lemmiklooma kaotust jne. Leinamine on tänapäeval palju raskem kui varem. See näib muutvat inimese üksildasemaks ning eraldavat teda teistest inimestest.

Seda, et ka lapsed leinavad, võib märgata juba mõne nädala vanuste imikute juures. Lapsed võivad olenevalt vanusest muutuda pahuraks, keelduda kõnelemast, tõmbuda endasse, muutuda tõrjuvaks, agressiivseks. Teismelistel võib ilmneda ka ennasthävitavat käitumist (sõltuvusainete pruukimine, enesetapukatsed). Täiskasvanud ei oska sageli märgata ja hinnata lapse kaotusvalu suurust ja sügavust või tõlgendavad tema käitumist ükskõiksusena, toimetulekuna, toest keeldumisena. Need on aga pigem märgid, et laps ei suuda oma jõuallikaid iseseisvalt üles leida ja vajab abi.

Nii mõnigi kord, eriti kui ka vanem ise on sügavas kriisis, vajab laps abi väljastpoolt.

Lähedase inimese surmaga kaasneva leina mõju on mitmekihiline. Kaotus toob kaasa muudatused igapäevaelus, puudutab leinaja identiteeti ja tema võimet tajuda ümbritsevat maailma. Lein on alati isiklik ning nõuab iseendaga tegelemist. Paraku põgenetakse valu eest sageli argiaskeldustesse, teadmata et allasurutuna on leina mõju meie toimetulekule ja tervisele hoopis pikaajalisem.

Kursuse käigus otsime vastuseid järgmisetele küsimustele:

Milles avaldub laste lein?
Mida saame teha leinasolijate abistamiseks?
Kuidas võiks käituda õpetaja, kelle õpilane on kaotanud lähedase?


Hind: kokkuleppel
Koolitust juhendab: Eva Kuusk, läbinud riiklikult sätestatud kogemusnõustaja väljaõppe
Kestvus: 3 akadeemilist tundi


Tagasiside koolitustel osalenutelt:

“Vaba vestluse loeng on väga mõjuv, pole pingeid, väsimust ja tähelepanu hajumist”
“Oled äärmiselt südamlik ja sinu lugu tegi kogu koolituse väga usutavaks. Isiklikult sain väga häid ja lihtsaid nõuandeid, kuidas sellises raskes olukorras mõne lapse või inimesega suhelda.”
“Väga mõtlemapanev koolitus teemal, mis tekitab tavapäraselt ebakindlust. Koolituselt lähen tundega, et igaüks saab väga vähese abi/tähelepanuga aidata teist leina protsessis”
“Kogemusnõustamist on vaja.”
“Minu jaoks hell teema ja oli veidi oma tunnetega tegemist, aga sain kinnitust, kuidas leinas olles ja kuidas leinas lapsega käituda. Esmakordne kogemus sellist koolitust saada ja arvan, et see on väga hea.”
“Aitäh sulle, hea kogemuse jagaja, võimaluse eest leinaga mõtestatult tegeleda. Oli väga vajalik turvalises olukorras kogeda nii leinast kõneleja kui kuulaja rolli- see aitas tähele panna oma keha reaktsioone mõlemas situatsioonis ning aitas sidet leida teise poole ja tema vajadustega.”
“Lein-läbi keha läks see teema. Andis nõu ja selgust.”
“Sain praktilisi nõuandeid, kuidas käituda lapse leina äratundmisel.”
“Tänan teid väga hingelise ja vajaliku koolituskogemuse eest.”
“Väga põnev ja uus lähenemine nii õrnale teemale. Väga vabastav kogemus.”

Formaat

Tellimisel

Osaluspanus

Kokkuleppel

-

Toimumiskoht

Toimumisaeg

3 akadeelmilist tundi