Enesearengu kursus: Mina ja Minu minad

Enda elu korrastamiseks parim viis on pōhjalik enesesse vaatamine. Kutsun sind osalema enesesse vaatamise kursusel, mis sobib kõigile, kes tunnevad vajadust mõista paremini iseennast ning läbi selle tõsta oma elu kvaliteeti.

Kursus sobib:
kõigile, kes tunnevad vajadust mõista paremini iseennast ning läbi selle tõsta oma elu kvaliteeti
kõigile, keda puudutavad teemad, mis on seotud suhete, isikliku segaduse ja hirmudega, ülekoormuse, muretsemise ja tervisega jne.
kōigile, kes soovivad vōtta aega endale ja mōista oma Elu.

Ürituste sari koosneb mitmest erinevast teemapäevast või toimub 2-päevase kursusena, milles läbi erinevate meetodite kogeme iseend, tundeid, suhteid ja meid ümbritsevat keskkonda.

Kõik teemad on seotud tervikuks, seega soovituslikult on parim võimalus võtta endale piisavalt aega, et kogeda kõiki teemasid. Aga on võimalik valida ka üksikuid teemasid.

1. Esimeseks teemaks on Mina ja Minu Minad, mis aitab leida vastuseid küsimustele:

Miks Mina jaguneb erinevateks Minadeks?
Kas pole mitte Mina Ise see, kes otsustab, mida teha ja seejärel teebki?
Kuidas tekivad sildid “hea” ja “halb”?
Kuidas leida enda Peidus Pool?
Turvalises ja usaldavas õhkkonnas on igaühel võimalus, just nii palju, kui soovib, oma mõtteid ja küsimusi teistega jagada, peegeldusi ja tagasisidet saada.

2. Teiseks teemaks on Mina ja Minu Tunded, mis aitab leida vastuseid küsimustele:

Kust saavad alguse minu soovimatud ja soovitud tunded?
Kas tunded on tegelikult ka probleemide põhjuseks?
Kuidas saada tōeliselt teadlikuks oma tunnetest ja märgata tegelikkust?
Tunnetest rääkimine aktiveerib tundeid, seega nad võivad suunata sind suhtuma sellesse, millest me sel ōhtul vestleme nii tōrjuvalt, alistuvalt kui ka ründavalt. Nii saamegi juba selsamal hetkel kohal olles teadlikuks, märgates oma reageeringuid ja tundeid. Sina ei ole sinu tunne. Sina oled Ssna ja tunded on tunded!

3. Kolmandaks teemaks on Mina ja Minu Teekaaslased, mis aitab leida vastuseid küsimustele;

Kes juhib mu suhteid teiste inimestega?
Millised on tüüpilised positiivsed ja millised tüüpilised negatiivsed siduvad suhtemustrid?
Kuidas need mustrid alguse saavad?
Miks me tõmbame ligi teatud inimesi ja olukordi?
Mida teha, et ebaõnnestunud suhtemustrid ei korduks?
Kuidas muuta ebateadlikud suheted teadlikeks suheteks

4. Neljandaks teemaks on Mina ja Minu konfliktid, mis aitab leida vastuseid küsimustele:

Mis on konflikt?
Kuidas saab konflikt olla areng?

Kursust juhendab:
Eva Kuusk (meta-EFT praktik ja transpersonaalse psühholoogia nõustaja)

Formaat

Kursus

Osaluspanus

Kokkuleppel

-

Toimumiskoht

Toimumisaeg