Transpersonaalne psühhoteraapia

Transpersonaalne psühhoteraapia tegeleb psühholoogiaga spirituaalses kontekstis. Nii näiteks käsitletakse lisaks inimeseks olemise erinevate tahkudele ja tasanditele ka transtsendentseid või müstilisi kogemusi, valgustatust ja juurdepääsu kõrgema tarkuse juurde. Transpersonaalne psühhoteraapia ei tegele mitte niivõrd meie “normaalseks tegemisega”, kuivõrd meie täieliku elupotentsiaali elluviimisega. 

Transpersonaalne psühhoteraapia vaatleb ka kriisi, haiguseid ja raskuseid laiemas kasvukontekstis. Meie probleemid ja katsumused on lahutamatu osa meie arengust. Kui oleme oma tervenemise protsessis läbinud teatud faasi, muutume me ärksamaks, elavamaks ja terviklikumaks kui enne raskuste ilmnemist.

Transpersonaalne nõustaja kasutab traditsioonilisi lähenemisviise, mida ta kombineerib vaimsete tehnikatega. Ta aitab kliendil luua tugeva ego, seejärel suunab teda ego ületamiseni ning lõpuks aitab kliendil siseneda sinna, mis jääb ego ületamisest teisele poole ehk inimese integreerituma maailmakäsitluseni. 

Transpersonaalses psühhoteraapias vaadeldakse inimest kui (vaimse) tervise juures olevat, võttes eelduseks, et iga elukogemus on osa meie terviklikkusest. Valu, ebakindlus ja kurbus on sama palju osad elu sünergiast kui seda on heaolu, kindlustunne ja õnnetunne. Transpersonaalses nõustamises nähakse haigust või raskusi kui võimalust oma elu korda seada. 

Olen õppinud transpersonaalse psühholoogia terapeudiks Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakoolis Terviklik Mina ning läbinud Dr. John Rowani transpersonaalse psühhoteraapia meistriklassi.

NB! Transpersonaalse psühholoogia individuaalteraapiat saab suurepäraselt läbi viia ka videokõne vahendusel.

Seansi broneerimiseks võta ühendust